Vesti, O Nama,Filmografija, Festival Mister Vorky

понедељак, 10. фебруар 2020.

Projekat KREATIVNO MENTORSTVO

PRIJAVE do 14. februara, 2020 (23:59 CET).

- O PROGRAMU
Program kulturne saradnje mladih realizuje se u okviru projekta Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation” koji je podržan kroz drugi RYCO otvoren poziv za predlog projekta, kofinansiran od strane „United Nations Peacebuilding Fund” i organizovan u saradnji tri organizacije: „Kreativnog mentorstva” iz Srbije, OKC „Abrašević” iz Bosne i Hercegovine i „RRuga me Pisha” iz Albanije. Fokus projekta je na uspostavljanju dijaloga, kulturne razmene i saradnje među mladim radnicima iz oblasti kulture i medija iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta je da se napravi baza za buduću kulturnu mrežu mladih koji su društveno i politički osvešćeni, obrazovani i otvorenog uma. Zbog toga, tražimo 30 mladih ljudi (od 20-30 godina), po 10 iz Srbije, Albanije i Bosne i Herecgovine, koji su aktivni u oblasti kulture, medija i umetnosti. Učesnici programa koji će učestvovati u projektu će imati priliku da uče kroz rad sa mentorima kao i jedni od drugih. U periodu od 6 meseci (Februar – Jul 2020), u timovima od po troje (svaki tim će imati po jednu osobu iz Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine) učesnici će raditi na pilot incijativama, uz podršku mentora (umetnika i profesionalaca u kulturi sa dugogodišnjim iskustvom u promociji i uspostavljanju regionalne saradnje, procesima pomirenja u regionu ili anti-ratnim aktivnostima). Cilj projekta je da se kroz proces mentorstva i vršnjačku razmenu znanja, učesnici upoznaju sa relevantnim inicijativama koje su postojale u prošlosti, koje bi mogle da ih inspirišu, informišu i podstaknu da se više uključe u aktivizam kroz kulturu, kako bi prevazišli predrasude i stereotype o „drugima” iz regiona i kako bi doprineli stvaranju mreže mladih, društveno aktivnih i osvešćenih građana.
KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Podstičemo vas da se prijavite ukoliko:
- Imate od 20 do 30 godina
- Živite u Srbiji, Albaniji ili Bosni i Hercedgovini
- Ste aktivni u oblasti kulture, umetnosti ili medija*
- Želite kao pojedinac da učestvujete u aktivnostima koje se bave regionalnim pitanjima i želite da radite na umrežavanju mladih i ravzoju kulturne saradnje u regionu  
- Dobro poznajete engleski jezik, s ozbirom da je ovo zvanični jezik projektnih aktivnosti
*Učesnici ne moraju da imaju profesionalno iskustvo ili obrazovanje u oblasti kulture, umetnosti ili medija, ali je važno da su na neki način aktivni u nekoj od navedenih oblasti. Takođe, ne moraju da imaju prethodno iskustvo u oblasti regionalne saradnje, ali je važno da žele da uče o ovoj temi, kao i da učestvuju u razvoju i stvaranju regionalne kulturne mreže mladih.
Posebno podstičemo mlade ljude sa invaliditetom, one koji žive u malim zajednicama ili one koji imaju nedovoljne finansijske kapacitete i prostor za mobilnost da se prijave.
Tokom odabira kandidata, vodićemo računa o podjednakoj zastupljenosti muškaraca i žena među učesnicima.
- KAKO FUNKCIONIŠE PROJEKAT?
30 učesnika, po 10 iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, biće izabrani da učestvuju u projektu. Učesnici će biti podeljeni u grupe od po tri člana, a svaki tim će činiti po jedan član iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oni će raditi na stvaranju pilot inicijativa, a tokom rada imaće podršku kako mentora, tako i koordinatora projekta.
U okviru timova, oni će raditi i na pilot projektima kulturne saradnje kroz različite medije i formate (mediji, fotografija, performans, pozorišne predstave itd), koje će stvarati uz podršku mentora.
Svi učesnici će prisustvovati na tri seminara koji će biti organizovani u Srbiji,Albaniji i Bosni i Hercegovini, a u periodu između ovih događaja će sarađivati sa svojim timovima i mentorima putem Skype-a i Facebook grupe.
Tri glavna seminara biće organizovana u :
- Beogradu – 28. februar - 02. mart 
- Tirani: 24 – 26. april
- Mostaru: 10 – 12. jul
Prvi seminar biće organizovan u Beogradu (Kick off) i posebno je važno da se svi učesnici upoznaju na ovom seminaru, kako bi oformili timove i razgovarali o budućim projektima. Takođe, tada će imati priliku da se umreže sa mentorima i da nauče o istoriji regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Drugi seminar u Tirani biće prilika da timovi predstave svoje projekte, kao i načine na koje sui h razvijali, kako bi dobili sugestije od mentora i drugih učesnika. Na seminaru u mostaru biće predstavljeni svi rezultati i projekti svih timova.
- ŠTA MI NUDIMO?
- Svi troškovi putovanja, hrane i smeštaja tokom trajanja projekta biće pokriveni (učesnici će putovati na sva ti seminara grupno, autobusom)
- Učešće u tri grupna seminara u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, koji uključuju radionice sa iskusnim trenerima, posete kulturnim prostorima koji su važni za regionalnu kulturnu saradnju i radionice na kojima će se deliti vršnjačko znanje (učešće na sva tri seminara je obavezno za sve učesnike programa)
- Podršku mentora i stručnjaka od početka do kraja trajanja projekta (preko Skype-a i email-a u period u od Marta do Jula), kao i relevantnu literature
- dva grupna sastanaka za 10 učesnika, na nacionalnom nivou
- KOJE SU OBAVEZE UČESNIKA?
Da prisustvuju na sva tri seminara (Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina)
- Da aktivno rade sa svojim timovima na projektima i sarađuju sa timovima putem Facebook grupe
- Da planiraju Skype sastanke sa timom
- Da šalju materijale neophodne za sastanke mentorima
- Da budu posvećeni i motivisani da uče
- Da aktivno učestvuju u procesu umrežavanja i vršnjačkog deljenja znanja
- KAKO DA SE PRIJAVITE:
Možete se prijaviti slanjem e-maila sa priloženom kratkom biografijom ili CV-em i motivacionim pismom u kome objašnjavate zbog čega želite da budete deo ovog projekta.
Ukoliko ste:

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno nam se obratite putem mejla, na adresi: info@kreativnomentorstvo.com

Нема коментара:

Постави коментар